Theorie

In onze product-film is de werking van onze luidsprekers uitgelegd.

In de natuur verplaatst geluid zich bolvormig.

Door het doordachte concept van onze speakers geven zij het geluid bolvormig weer en op die manier benaderen zij de weergave van de natuur. U begrijpt wel dat hierdoor een natuurlijke, gedetailleerde en rustige weergave ervaren wordt van het geluid (Compound Sound).

Hoe werken conventionele speakers?

In een stereo weergave met conventionele boxen is er altijd een optimale luisterpositie. Zodra de luisteraar naar links of rechts gaat, verandert het stereobeeld. Het stereobeeld benadert op die manier niet een weergave zoals we die kennen vanuit de natuur. Dit wordt nog versterkt doordat de hoge en lage tonen anders reageren in het stereobeeld. Bij de lage tonen is er namelijk geen richting te horen terwijl bij de hoge tonen een steeds spitsere kegel ontstaat in het stereobeeld.

Om het geluid te optimaliseren bestaan conventionele boxen vaak uit meerdere luidsprekers. Als voorbeeld nemen we een driewegsysteem. Een driewegsysteem geeft drie verschillende kegels met elk hun eigen vorm! Het lijkt of er één geluidsbron is maar de afstand van de drie luidsprekers tot het oor is voor alle drie de luidsprekers verschillend! Hierdoor wordt het totale geluidsbeeld verstoord. Een juiste plaatsing van de geluidsbron in het stereobeeld is niet mogelijk. Het volgende doet zich daarbij voor: hoe hoger de tonen des te groter de verstoring.

Hoe werken de speakers van Compound Sound?

Zoals hierboven geschreven verplaatst geluid zich in de natuur bolvormig. Om dit te kunnen benaderen in de woonkamer, studio of zaal moet het conventionele speaker ontwerp verlaten worden daar we net gesteld hebben dat het geluidsbeeld van conventionele boxen niet optimaal is. Er treden nogal wat storingen op.

In onze speakers echter zijn de luidsprekers gekanteld waarbij het hart van de conussen op één verticale as komt te liggen. Boven de conussen is een kegel geplaatst waardoor een horizontale reflectie ontstaat met een bolvormige weergavekarakteristiek. Hierdoor wordt het geluid gelijkmatig verdeeld over de ruimte in de horizontale positie van de luisteraar.

Voordelen van deze techniek zijn:

·  Het geluid wordt als aangenaam en niet opdringerig ervaren.

·  Er ontstaat een nagenoeg waarheidsgetrouwe reproductie van de situatie tijdens de opname. Het lijkt wel of u zich in de opnameruimte bevindt!

·  Het geluid klinkt onafhankelijker van de positie van de luidsprekers en verschijnt op ooghoogte van de luisteraar.

·  Er ontstaat een natuurlijke ruimtelijkheid en transparantie van het geluid.

·  Dankzij de bijzondere geluidsafstraling van de Compound speakers vervalt de noodzaak om de luisterruimte akoestisch gezien te optimaliseren.      (Ongeschikte ruimten bestaan niet)

Download het PDF bestand voor een meer uitgebreide beschrijving over de theorie>>

Wanneer u nog twijfels heeft, kunnen wij u maar een ding adviseren: kom bij ons luisteren om u te overtuigen! U zult versteld staan!